The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19503
Title: Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни "" для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього ступеня "Бакалавр"
Authors: Разанов С.Ф., Врадій О.І.
Keywords:
Date of publication: 2019-01-30 12:09:06
Last changes: 2019-01-30 12:09:06
Year of publication: 2019
Summary: У програмі з навчальної дисципліни "Радіобіологія" за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин" галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство" освітнього ступеня "Бакалавр", яка є вибірковою, подано: мету, предмет і завдання викладання дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми; зміст програми; список інформаційних джерел.

Програма з навчальної дисципліни "Радіобіологія" розроблена для підготовки студентів агрономічного факультету за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин" галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство" освітнього ступеня "Бакалавр".
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19503.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19503.PDF Size : 404825 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska