The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21370
Title: Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій
Authors: Пастущак Вікторія Геннадіївна
Keywords: Регулювання, соціально-економічний розвиток, методологія, організація, оцінка, стратегія, концепція, децентралізація, сільські території.
Date of publication: 2019-11-04 15:04:08
Last changes: 2019-11-04 15:04:08
Year of publication: 2019
Summary: У дипломній роботі встановлено, що сільські території необхідно розглядати як складну, динамічну, комплексну природно-ресурсну, адміністративно-територіальну, соціально-демографічну, економіко-галузеву систему із наявною в ній сукупністю ресурсів, населенням, виробничих структур. Концептуальні підходи до формування моделі розвитку сільських територій передбачають створення політичних та правових передумов розроблення стратегій на національному рівні; забезпечення можливостей їх реалізації та організаційного супроводу на регіональному рівні, а також виконання регуляторних заходів і цілей – на базовому. У практичному відношенні шляхом реалізації розроблених етапів регулювання розвитку сільських територій можна не лише продовжити процес розширення повноважень органів місцевого самоврядування і розпоряджатися наявними ресурсами, а й розширити управлінський вплив територіальних громад на розвиток сільських територій, активізувати населення на вирішення проблем громад, звузити залежність розвитку сільських територій від прямого державного регулювання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21370.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21370.pdf Size : 1716003 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska