The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21780
Title: Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання першого(бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм».
Authors: Юр’єв В.І.
Keywords: досвід професійної діяльності екскурсійне заняття
Date of publication: 2019-10-18 09:23:38
Last changes: 2019-10-18 09:23:38
Year of publication: 2019
Summary: Навчальна практика логічно продовжує процес теоретичного навчання та сприяє формуванню професійно значимих умінь та навичок, психологічної готовності до виконання обов’язків на робочих місцях у туристичних підприємствах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21780.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21780.pdf Size : 553385 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska