The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21559
Title: Облік та аналіз діяльності фермерських господарств
Authors: І.М. Попутаровська
Keywords: фермерське господарство, аналіз фінансового стану, комплексний аналіз, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, рентабельність.
Date of publication: 2019-11-11 15:31:35
Last changes: 2019-11-11 15:31:35
Year of publication: 2019
Summary: Метою дипломного дослідження є огляд альтернативних варіантів обліку в селянських фермерських обслуговуючих господарствах а також вивчення їх проблеми, аналізу і аудиту діяльності даної організаційно-правової форми. Результати проведеного дослідження допоможуть сформувати практичні рекомендації та пропозиції щодо організації обліку та аналізу на даному господарстві. Згідно вище зазначеної мети можна сформувати наступні завдання дослідження: - розкрити сутність певної організаційно-правової форми як селянське фермерське господарство, порядок його утворення та здійснення діяльності; - вивчити специфіку та особливості розвитку фермерських господарств у розрізі світового прогресу, а також безпосередньо на території сучасної України; - дослідити та охарактеризувати організаційно-економічної побудови ФГ; - провести огляд основних принципів організації обліку в фермерських господарствах а також охарактеризувати організацію обліку в ФГ; - визначити і обґрунтувати роль застосування у фермерських підприємствах ефективної системи бухгалтерського обліку та аналізу, що забезпечать мінімальне використання облікових рахунків, систематичне складання фінансової звітності і ведення ефективного управлінського обліку; - використовуючи економічні показники підприємства, провести аналіз його господарської діяльності, сформулювати узагальнення з огляду його фінансових результатів та рентабельності; - розробити та запропонувати рекомендації по удосконаленню організації фінансового і господарського обліку фермерських господарств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21559.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21559.pdf Size : 1506573 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska