The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19187
Title: Мікробіологія: навчальна програма дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: Бакалавр
Authors: Коваленко Т.М.
Keywords: Мікроорганізми, бактерії, гриби, віруси
Date of publication: 2018-12-26 15:28:02
Last changes: 2018-12-26 15:28:02
Year of publication: 2019
Summary: Дисципліна „Мікробіологія” в останні роки досягла значних успіхів у вирішенні проблем загальної біології, біотехнології, імунології, генетики, охорони навколишнього середовища та ін.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19187.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19187.pdf Size : 326461 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska