The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20566
Title: Економічне зростання в Україні
Authors: Хаєцька О. П.
Keywords: економіка, економічне зростання, ВВП
Date of publication: 2019-06-05 11:23:04
Last changes: 2019-06-05 11:23:04
Year of publication: 2019
Summary: Економіка України демонструє нестійку динаміку щодо економічного зростання, спостерігається зниження рівня інвестиційно-інноваційної привабливості та конкурентоспроможності. Основним показником розвитку і добробуту будь-якої країни є економічне зростання - одна з головних макроекономічних цілей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20566.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф., (28-29 трав. 2019 р., м. Київ). - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. - С. 310-314.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20566.pdf Size : 1534277 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska