The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21522
Title: Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства
Authors: Янчишина Х.А.
Keywords: ЛІДЕР, КЕРІВНИК, КОМПЕТЕНЦІЯ, ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ, КОУЧИНГ, УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ
Date of publication: 2019-11-11 10:53:43
Last changes: 2019-11-11 10:53:43
Year of publication: 2019
Summary: Тема дипломної роботи – «Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства» (за матеріалами ПСП «Україна», с. Кинашів Тульчинського району Вінницької області).
Метою роботи є вдосконалення формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства.
Предмет дослідження – процес формування лідерських якостей керівника досліджуваного підприємства.
Об’єктом дослідження виступає керівник підприємства ПСП «Україна» с. Кинашів Тульчинського району Вінницької області.
При проведенні досліджень використано теоретичні методи: міждисциплінарний синтез та системний аналіз філософської, соціологічної, психологічної, соціально-педагогічної наукової літератури з метою теоретичного вивчення проблеми лідерства; економіко-математичні методи – при аналізі діяльності підприємства та лідерського впливу керівника на результативність роботи персоналу; методи соціологічних досліджень: анкетування керівника з метою виявлення лідерських якостей і компетенцій.
В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретико-методологічні підходи до формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства, а також проаналізовано сформованості лідерських якостей керівника підприємства.. Прикладне значення мають пропозиції щодо використання ефективних методів, прийомів і технологій організації праці, самореалізації і саморозвитку керівника для досягнення статусу лідера, а також пропоновані пропозиції на ринку освітніх послуг для підвищення лідерських якостей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21522.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21522.pdf Size : 1527322 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska