The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20338
Title: Художнє порівняння як засіб увиразнення темпоральних номінацій у мовотворчості Михайла Стельмаха
Authors: Горобець А.
Keywords: художнє порівняння, темпоральні номінації, види порівнянь, лексико-семантичне поле, асоціативне поле
Date of publication: 2019-05-13 15:36:25
Last changes: 2019-05-13 15:36:25
Year of publication: 2019
Summary: У статті визначено роль художнього порівняння залежно від позиційного розміщення в їхньому складі темпоральних назв. Описано види порівнянь, використаних у мові художніх творів письменника. Проаналізовано специфіку вживання тих із них, які яскраво репрезентують його ідіостиль.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20338.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Кропивницький : КОД, 2019. - Вип. 175. - С. 497-502.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20338.pdf Size : 3427593 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska