The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21788
Title: Облік і контроль швидколіквідних активів
Authors: Ліхоткіна В.Ю.
Keywords: активи, швидколіквідні активи, дебіторська заборгованість, розрахунки з покупцями і замовниками, облік, факторинг
Date of publication: 2019-11-19 12:49:32
Last changes: 2019-11-19 12:49:32
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Облік і контроль швидколіквідних активів» виконана з використанням практичних матеріалів підприємства. Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел та додатки.
Магістерська робота містить 103 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунка, список використаних джерел включає 67 найменувань.
У першому розділі розкриваються теоретичні аспекти обліку і контролю швидколіквідних активів, розглядається сутність та місце швидколіквідних активів в оборотних активах підприємства, зарубіжний досвід в організації обліку швидколіквідних активів. Досліджуються нормативно-правові засади облікового забезпечення швидколіквідних активів.
У другому розділі розглядається методика обліку і контролю швидколіквідних активів, вивчається методологічні та організаційні основи обліку швидколіквідних активів, особливості документального забезпечення обліку швидколіквідних активів підприємства, методика обліку швидколіквідних активів підприємства, а також проблеми та шляхи вдосконалення внутрішнього контролю швидколіквідних активів.
Третій розділ присвячений обґрунтуванню питань щодо шляхів удосконалення обліку та контролю швидколіквідних активів у розрізі напрямів удосконалення обліку швидколіквідних активів сучасних умовах господарювання, а також обліково-аналітичний аспект застосування факторингу як дієвого механізму управління швидколіквідними активами.
На основі дослідження і узагальнення матеріалу зроблені певні висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21788.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21788.pdf Size : 1029708 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska