The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25865
Title: Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект
Authors: Шпикуляк О. Г., Малік М. Й.
Keywords: інституціоналізм, інституціональна методологія, індикатори, інституції, аграрні підприємства, аграрний сектор, методичні положення
Date of publication: 2020-10-12 10:32:53
Last changes: 2020-10-12 10:32:53
Year of publication: 2019
Summary: Представлено обгрунтування доцільності застосування методології інституціоналізму для аналізу структури і розробки комплексних та специфічних індикаторів оцінки стану розвитку підприємництва в аграрному секторі, засад формування й визначення перспективи функціонування підприємств за інституційною структурою їх позиціонування зважаючи на інституційний статус, розміри, соціально-економічні результати тощо. Для цього позиціоновано індикатори організаційно-інституційної структури формувань, індикатори розвиткута ефективності тощо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25865.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка АПК. - 2019. - № 6. - С. 73-82.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25865.pdf Size : 213145 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska