The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22174
Title: Удосконалення організації роботи кадрової служби установи (за матеріалами Господарського суду Вінницької області)
Authors: Войціхова Л.В. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Калетнік Г.М.)
Keywords: Кадрова служба, організація роботи з персоналом, кадрова політика, адаптація персоналу, розвиток персоналу, підбір персоналу, підвищення кваліфікації, оцінка персоналу
Date of publication: 2019-12-02 22:31:27
Last changes: 2019-12-02 22:31:27
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота: 128 с., 15 рисунків, 10 таблиць, 116 літературних джерел.
Об’єктом дослідження є організація роботи з персоналом в процесі управління Господарським судом Вінницької області.
Предметом дослідження є механізм організації роботи з персоналом в процесі управління Господарським судом Вінницької області.
Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму організації роботи з персоналом в процесі управління установою, а саме з використанням, новітніх методів роботи з персоналом, інформаційно-комунікативних технологій та впровадження ефективної системи професійного навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22174.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22174.pdf Size : 1177398 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska