The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21988
Title: Управління фінансово-економічним розвитком аграрного підприємства
Authors: Браніцький О.Ю.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК, ФІНАНСОВИЙ СТАН, СТРАТЕГІЯ, ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТІЙКІСТЬ
Date of publication: 2019-11-26 13:29:28
Last changes: 2019-11-26 13:29:28
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: Управління фінансово-економічним розвитком аграрного підприємства (за матеріалами Уладово-Люлинецької ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України с.Уладівське Калинівського району Вінницької області).
Ключовим фактором виживання підприємства в конкурентній боротьбі є вміння ефективно господарювати. для збереження рівня рентабельності та досягнення високих показників діяльності підприємства необхідною стає система ефективного управління витратами на виробництво та реалізацію продукції, тому тема дослідження є досить актуальною.
Об’єкт дослідження – система управління фінансово-економічним розвитком Уладово-Люлинецької ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України с.Уладівське Калинівського району Вінницької області.
Предмет дослідження - процес управління фінансово-економічним розвитком Уладово-Люлинецької ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.
Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних засад управління фінансово-економічним розвитком підприємства, аналіз стану управління фінансово-економічним розвитком у Уладово-Люлинецької ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління фінансово-економічним розвитком підприємства.
Методи дослідження: монографічний, використання абсолютних, відносних і середніх величин, порівняння, групування, SWOT-аналіз.
У процесі дослідження виявлено недоліки та запропоновано шляхи удосконалення управління фінансово-економічним розвитком підприємства, які можуть бути застосовані у практичній діяльності Уладово-Люлинецької ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21988.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21988.pdf Size : 1494207 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska