The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21663
Title: Дослідження процесу перемішування харчових емульсій
Authors: Збризький Владислав Вікторович
Keywords: Перемішування, емульсія, вібрація
Date of publication: 2019-11-14 11:33:14
Last changes: 2019-11-14 11:33:14
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2019.
Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації технологічного процесу перемішування рідких середовищ для отримання харчових емульсій. Проведено аналіз стану і перспективи розвитку отримання харчових емульсій. Досліджено закономірності руху рідкого середовища в апараті з віброзмішувачем. Проведено математичне моделювання процесу перемішування. Визначено вплив основних конструктивно-технологічних параметрів процесу перемішування при приготуванні емульсій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21663.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21663.pdf Size : 4244385 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska