The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22106
Title: Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами АПНВП «Візит»)
Authors: Дорош Олександр Володимирович
Keywords: фінансові ресурси, управління, ефективність, прибуток, рентабельність
Date of publication: 2019-11-29 22:18:54
Last changes: 2019-11-29 22:18:54
Year of publication: 2019
Summary: ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – є фінансові ресурси АПНВП «Візит»
с. Томашпіль Хмільницького району Вінницької області.
ПРЕДМЕТОМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – є сукупність
теоретичних, методичних та практичних положень про управління
фінансовими ресурсами підприємства.
МЕТА РОБОТИ – розроблення напрямів вдосконалення управління
фінансовими ресурсами підприємства на основі узагальнення теоретичних та
оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики. Методологічні
основи дослідження виступають концепції та підходи сучасної економічної
теорії, економічного аналізу, теорії управління, наукові праці вітчизняних і
зарубіжних вчених та фахівців, де обґрунтовано концептуальні засади
інформаційного забезпечення управління фінансовими ресурсами
підприємства. У роботі використано методи: систематизації та узагальнення;
логічного узагальнення; спостереження; аналізу й синтезу, індукції та
дедукції; статистичного і графічного аналізу; формалізації та економічного
моделювання; комплексного аналізу та ін..
КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.
Розкрито: сутність та особливості формування фінансових ресурсів
підприємства.
Досліджено: структуру та забезпеченість АПНВП «Візит» фінансовими
ресурсами; Оцінка ефективності управління та використання фінансових
ресурсів АПНВП «Візит».
Встановлено: шляхи підвищення ефективності управління фінансовими
ресурсами в аграрних підприємствах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22106.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22106.pdf Size : 2711893 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska