The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21554
Title: Управління стратегічним потенціалом підприємства АПК.
Authors: Дідур В. В.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, ПОТЕНЦІАЛ, СТРАТЕГІЯ, ПРИБУТОК, РЕНБАБЕЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.
Date of publication: 2019-11-11 13:42:09
Last changes: 2019-11-11 13:42:09
Year of publication: 2019
Summary: Метою дипломної роботи є розробка пропозицій щодо формування стратегічного потенціалу аграрного підприємства та їх систематизація на основі поглиблення теоретичних, методологічних та практичних знань з питань управління стратегічним потенціалом, як сучасного важливого напрямку менеджменту підприємств в Україні.
Об’єктом дослідження виступає ДП «ДГ «Саливонківське» ІБКІЦБ НААН», смт. Гребінки, Васильківського району, Київської області.
Предметом дослідження є система управління стратегічним потенціалом підприємства.
В процесі написання дипломної роботи використано економіко-математичні, техніко-економічні, експертні методи, групи соціальних методів дослідження.
Інформаційною базою слугували нормативні акти України, вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси, дані бухгалтерської звітності господарської діяльності досліджуваного підприємства, особисті спостереження автора.
Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні результатів дослідження в діяльність підприємств АПК, що сприяє удосконаленню і підвищенню ефективності їх господарської діяльності в сучасних ринкових умовах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21554.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21554.pdf Size : 1040757 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska