The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21833
Title: Управління фінансово-економічним розвитком аграрного підприємства
Authors: Орлик Я.В.
Keywords: КЛЮЧОВІ СЛОВА: АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ФІНАНСОВИЙ СТАН, БАНКРУТСТВО, КРИЗОВІ ЯВИЩА.
Date of publication: 2019-11-20 22:37:07
Last changes: 2019-11-20 22:37:07
Year of publication: 2019
Summary: Об’єктом дослідження є процес управління фінансовим потенціалом підприємства ФГ «Озаринецьке» з метою підвищення ефективності його діяльності.
Метою магістерської роботи є дослідження теоретичних основ та обґрунтування організаційно-прикладних засад удосконалення управління фінансовим потенціалом підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності. Досягнення мети передбачає формування та вирішення наступних наукових і практичних завдань:
 дослідити економічну сутність фінансового потенціалу підприємства;
 надати характеристику виробничо-господарської діяльності підприємства та здійснити аналіз його фінансово-економічного стану;
 розробити теоретичні підходи удосконалення управління фінансовим потенціалом підприємства.
В процесі виконання дипломної роботи використано низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: діалектичний метод пізнання, наукової абстракції, індукції та дедукції, системний аналіз; статистико-економічний, графічний для наочного відображення результатів дослідження.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21833.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Капуста Марина Василівна
File : 21833.pdf Size : 1210150 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska