The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22015
Title: Обгрунтування раціональних параметрів процесу подрібнення м’яса курей
Authors: Ткачук Денис Русланович
Keywords: курятина, фарш, м`ясоподрібнювач, реологічні властивості, вологозв`язуюча здатність, комплексна кількісна оцінка якості.
Date of publication: 2019-11-27 14:38:22
Last changes: 2019-11-27 14:38:22
Year of publication: 2019
Summary: На основі аналізу досліджень процесу подрібнення м`яса курятини,
результатів власних експерементальних досліджень, обгрунтовані та одержані
важливі результати, які вирішують актуальну науково-практичну задачу по
оптимізації процесу подрібнення м`ясної сировини з курятини на основі
комплексного показника якості. Сукупність одержаних нових даних дозволяє
сформулювати наступні висновки та узагальнення.
Встановлено вплив конструктивно-експлуатаційних параметрів
м`ясоподрібнювачів на показники якості фаршів і на енергетичні показники
процесу подрібнення м`яса курятини. Використано для узагальнення одиничних
параметрів оптимізації процесу подрібнення м`яса курятини комплексний
показник якості, який дозволив визначити оптимальні конструктивно.
Запропоновано трьохлопатевий ніж зі сталим кутом нахилу ріжучої
кромки ножа, який у порівнянні зі стандартним ножем покращує реологічні
властивості фаршів та знажує енергоспоживання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22015.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22015.pdf Size : 2888048 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska