The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20326
Title: Особливості підбору декоративних культур закритого середовища для проектування фітомодуля в умовах інтер’єру
Authors: Прокопчук В. М., Дідур І. М., Панцирева Г. В.
Keywords: фітомодуль, інтер’єр, дендроплан, асортиментна відомість, композиція, вертикальне проектування, закрите середовище
Date of publication: 2019-05-11 09:30:42
Last changes: 2019-05-11 09:30:42
Year of publication: 2019
Summary: Представлено оцінку декоративних якостей та підбору культур закритого середовища для проектування фітомодуля в умовах інтер’єру. Одержано дані щодо можливостей вертикального проектування фітомодуля з асортиментом досліджуваних видів рослин в умовах сучасного інтер’єру. Наведені етапи проектування фітомодуля, а також подані плани вертикального озеленення, поливу та дендроплан з асортиментною відомістю рослин. Проведено екологічне обґрунтування проектних рішень за допомогою «методики наукового підходу в озелененні інтер’єру» та літературносистемний аналіз джерел. Узагальнено та систематизовано інформацію щодо використання природних елементів в інтер’єрі. У результаті досліджень визначено, що пріоритетними для формування фітомодуля та використання його в озелененні інтер’єру, є види: Аглонема кудрява (Aglaonema crispum L.), Сингоніум ніжколистий (Syngonium podophjllum Schott.), Ніфролепіс піднесений (Nephrolepis exaltata Schott.), Фікус карликовий (Ficus pumila L.), Фатсія японська (Fatsia japonica Decne.) і Спатіфілюм Шопен (Spathiphyllum Chopin Schott.), які відповідають усім вимогам правильного підбору рослин даної конструкції. Визначено доцільність та актуальність використання сучасних систем впровадження природних елементів у поліфункціональний громадський простір з метою покращення мікроклімату та зниження психологічної напруги, що характерна для громадських приміщень. Встановлено, що фітомодуль, як елемент вертикального озеленення інтер’єру має високу декоративність та естетичність, тривалий декоративний період та екологічне значення і це дозволяє вважати таку композицію перспективною для широкого впровадження та для поліпшення стану озеленення різних видів приміщень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20326.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 12. - С. 142-153.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20326.pdf Size : 585806 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska