The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21671
Title: Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біодизелю
Authors: Миколюк Т.О.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, ПОТЕНЦІАЛ, БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЯ, БІОДИЗЕЛЬ, БІОЕНЕРГЕТИКА
Date of publication: 2019-11-14 15:47:37
Last changes: 2019-11-14 15:47:37
Year of publication: 2019
Summary: Тема дипломної роботи – «Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біодизелю» (за матеріалами СВК «Прогрес», с. Студена Піщанського району Вінницької області).
Метою роботи є розробка пропозицій та рекомендацій для ефективного управління біоенергетичним потенціалом, а також організації виробництва та споживання біодизельного палива в умовах досліджуваного підприємства.
Предмет дослідження – процеси управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та його використання на виробництво біодизелю.
Об’єкт дослідження – сільськогосподарський виробничий кооператив «Прогрес», с. Студена Піщанського району Вінницької області.
Інформаційною базою проведення досліджень слугували нормативно-правові акти, аналітичні огляди українських та зарубіжних науковців, науково-методичні публікації, звітність підприємства. Методи дослідження, використані у процесі написання роботи, передбачали застосування загальнонаукових та емпіричних прийомів економічної науки, що ґрунтуються на системному підході.
В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретико-методологічні засади управління біоенергетичним потенціалом та визначено наявний біоенергетичний потенціал підприємства для виробництва біодизелю. Прикладне значення мають пропозиції щодо перспектив розвитку потенціалу підприємства з виробництва біодизелю, а також обрахована ефективність організації виробництва біодизелю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21671.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21671.pdf Size : 1967704 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska