The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21832
Title: Стратегічне планування діяльності аграрних підприємств
Authors: Вішталюк В.А
Keywords: ПЛАНУВАННЯ, СТРАТЕГІЯ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС, ЕФЕКТИВНІТЬ, СТІЙКІСТЬ.
Date of publication: 2019-11-20 22:32:39
Last changes: 2019-11-20 22:32:39
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота: 86 с., 21 рисунок., 20 таблиць, 69 літературних джерела.
Об’єкт дослідження – Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Маяк».
Метою магістерської роботи є дослідження методики стратегічного планування діяльності аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання.
Для досягнення поставленої мети в магістерській роботі необхідно було вирішити наступні завдання:
 досліджено теоретичні засади стратегічного планування діяльності підприємства;
 проаналізовано ефективність стратегічного планування діяльності аграрного підприємства СТОВ «Маяк»;
 обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення системи стратегічного планування діяльності підприємства.
Методи дослідження: для досягнення поставленої мети застосовано такі загальнонаукові методи, як узагальнення та систематизації, класифікації, структурно-логічного та стратегічного аналізу для обґрунтування моделі стратегічного планування розвитку системи стратегічного управління аграрних підприємств.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21832.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Капуста Марина Василівна
File : 21832.pdf Size : 838377 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska