The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21855
Title: Оцінка інтенсивності забруднення овочевої продукції важкими металами в умовах населеного пункту с. Медвеже Вушко Вінницького району
Authors: Метелиця О.В.
Keywords: інтенсивність забруднення, овочева продукція, важкі метали, свинець, кадмій, ґрунт, гранично допустима концентрація, коефіцієнт накопичення.
Date of publication: 2019-11-21 10:05:43
Last changes: 2019-11-21 10:05:43
Year of publication: 2019
Summary: На сьогоднішній день особливо актуальною стала проблема охорони ґрунтів у зв’язку зі збільшенням населення Землі та продовольчою кризою. У більшості випадків традиційний екстенсивний підхід до використання землі призвів до нестійкого розвитку галузі рослинництва та овочівництва. Тому поліпшення та підтримання родючості ґрунту, запобігання його деградації, виснаженню, ерозії, закисленню, забрудненню різними токсичними речовинами – запорука високих урожаїв, зростання добробуту населення та чистоти довкілля.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21855.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: для перевірки на плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21855.pdf Size : 1129471 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska