The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22166
Title: Обгрунтування параметрів гвинтового живильника приймальниїх пристроївскладів мінеральних добрив
Authors: Власишен Євген Анатолійович
Keywords: гвинтовий конвеєр, живильник, мінеральні добрива, склади, пристрої, транспортування, енергоємність
Date of publication: 2019-12-02 22:09:05
Last changes: 2019-12-02 22:09:05
Year of publication: 2019
Summary: Власишен Євген Анатолійович «Обгрунтування параметрів гвинтового живильника приймальниїх пристроївскладів мінеральних добрив» – рукопис. Магістерська робота виконана на кафедрі – «Технологічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв». Вінницький національний аграрний університет, Вінниця 2019р.
Дисертація присвячена дослідженню раціональної конструкції і обґрунтуванню параметрів гвинтового живильника, що забезпечує його використання як ефективного засобу механізації приймальних пристроїв складів твердих незатарених мінеральних добрив.
Встановлено, що ефективне використання гвинтових живильників в приймальних пристроях для розвантаження транспортних засобів забезпечується при мінімальному вертикальному тиску на потік вищерозміщеного насипного вантажу і 100%-му заповненні гвинта. Для цієї мети обґрунтована конструкція ˄ – подібної розвантажувальної пластини у поєднанні з решіткою пластинчастого типу. Дане технічне рішення дозволяє понизити енергоємність процесу транспортування на 25-50%
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22166.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22166.pdf Size : 3542159 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska