The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22146
Title: Вплив міжпорідного схрещування на продуктивність відгодівельного молодняку свиней за оптимальних умов утримання
Authors: Таран Надія
Keywords: виробництво, вирощування, відгодівля, свині, будівля, велика біла порода, ландрас, миргородська, утримання, жива маса.
Date of publication: 2019-12-02 16:11:40
Last changes: 2019-12-02 16:11:40
Year of publication: 2019
Summary: Завданням проведення експериментальних досліджень є виробничі особливості виробництва свинини від тварин різних порід та її первина переробка в умовах ТОВ «Лан» с. Гайове Барського району Вінницької області за 2016-2019 роки.
Таким чином, особливо актуальним є питання виробництва якісної свинини від потомства, отриманого при схрещуванні помісних двохпорідних маток з різною інтенсивністю росту і кнурів спеціалізованих м’ясних порід.
Тому, метою наших досліджень було вивчення фізичних властивостей і хімічного складу м’яса і шпику трьохпорідних гібридів залежно від інтенсивності росту їх матерів, що здатне дати більш повну характеристику якості одержуваної свинини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22146.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: 204 ТВіППТ ОС Магістр
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22146.pdf Size : 3620064 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska