The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21100
Title: Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А
Authors: Алескерова Ю. В.
Keywords: фінансовий контролінг
Date of publication: 2019-09-25 13:31:18
Last changes: 2019-09-25 13:31:18
Year of publication: 2019
Summary: Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову
(вступ); орієнтовну структуру навчальної дисципліни; зміст самостійної роботи;
критерії та шкалу оцінювання знань і умінь студентів; інформаційний обсяг
навчальної дисципліни; орієнтовний перелік тем практичних занять; список
літератури навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг». Призначена для
студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21100.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21100.pdf Size : 668491 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska