The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23327
Title: Використання хмарних технологій у бізнесі
Authors: Кіпоренко С. С.
Keywords: хмарні технології, хмарні сервіси, Інтернет, компютерне моделювання, бізнес процеси, корпоративні інформаційні системи
Date of publication: 2020-01-23 12:03:05
Last changes: 2020-01-23 12:03:05
Year of publication: 2019
Summary: Розвиток інформаційних технологій сьогодні пов’язаний з використанням  хмарних технологій. Перехід на віртуальні інфраструктури, розповсюдження  хмарних обчислень вносить зміни не лише у ІТ-галузь, але й в усі сфери  суспільства. 
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23327.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 верес. 2019 р. - Хмельницький : Хмельн. ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова, 2019. - С. 116-119.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23327.pdf Size : 3998533 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska