The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22054
Title: Удосконалення управління витратами аграрних підприємств
Authors: Савка В.М.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, ВИТРАТИ, СТРАТЕГІЯ, СТРУКТУРА, КОНТРОЛЬ, ОПТИМІЗАЦІЯ, БЮДЖЕТУВАННЯ
Date of publication: 2019-11-28 14:23:09
Last changes: 2019-11-28 14:23:09
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Удосконалення управління витратами аграрних підприємств (за матеріалами ТОВ «Агрокомплекс» с. Тростянець Тиврівського району Вінницької області)».
Стабільність і розвиток будь-якого суб’єкта підприємництва на конкурентному ринку залежатиме, передовсім, від створення ефективної системи управління витратами. Розмір витрат є основним чинником для оцінювання ефективності діяльності підприємства, а також значно впливає на формування фінансового результату підприємства. Через це управління витратами потребує детального вивчення та удосконалення.
Об’єкт дослідження – система управління витратами ТОВ «Агрокомплекс» с. Тростянець Тиврівського району Вінницької області.
Предмет дослідження – процес управління витратами ТОВ «Агрокомплекс» с. Тростянець Тиврівського району Вінницької області.
Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів управління витратами сільськогосподарського підприємства, аналіз практики управління витратами у ТОВ «Агрокомплекс», розробка практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення системи управління витратами підприємства.
Методи дослідження: монографічний, аналітичний, середніх величин, розрахунково-конструктивний, балансовий, статистичний та графічний, порівняння.
У процесі проведення дослідження було встановлено недоліки та запропоновано напрями удосконалення управління витратами підприємства, які можуть бути впроваджені у практичну діяльність ТОВ «Агрокомплекс».


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22054.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22054.pdf Size : 1166385 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska