The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21794
Title: Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК
Authors: Хрустовська О.С.
Keywords: ОРГАНІЗАЦІЯ, БІОВИРОБНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ, БІОЕНЕРГЕТИКА, ПОТЕНЦІАЛ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІІСТЬ, КЛАСТЕР.
Date of publication: 2019-11-19 14:10:18
Last changes: 2019-11-19 14:10:18
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: “Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК” (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації).
Об’єктом дослідження є система економічних відносин, що виникає в сфері організаційно-економічних засад формування та розвитку біовиробництва та механізм оцінки ефективності виробництва біопалива.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти організаційно-економічних засад біовиробництва підприємствами АПК.
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних основ та проведення оцінки щодо організаційно-економічних засад біовиробництва підприємствами АПК Вінницької області та визначення перспектив виробництва біопалива у Вінницькій області.
Методи дослідження – емпіричні та теоретичні, економічного аналізу, діалектичний та абстрактно-логічний, монографічний, кореляційно-регресійний, розрахунково-конструктивний, порівняння, графічний.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21794.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21794.pdf Size : 3998641 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska