The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21847
Title: Вміст важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного
Authors: Яковець Л. А.
Keywords: важкі метали, пшениця озима, зерно, борошно
Date of publication: 2019-11-21 09:16:30
Last changes: 2019-11-21 09:16:30
Year of publication: 2019
Summary: Пшениця – лідер світового зерновиробництва. Як продовольча культура
пшениця одне з основних джерел енергії для людей на Землі, вона є корисною
і економічно вигідною культурою, яку можливо вирощувати в досить широких і різноманітних умовах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21847.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : мат. V Міжнар. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2019 р. - Тернопіль : Крок, 2019. - С. 89-91.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21847.pdf Size : 1139861 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska