The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21190
Title: Напрями інноваційного розвитку туризму в Україні
Authors: Ставська Ю. В.
Keywords: туризм, туристична галузь, інновації, інноваційний товар, інноваційний ресурс, готельні послуги, технології
Date of publication: 2019-10-10 09:45:42
Last changes: 2019-10-10 09:45:42
Year of publication: 2019
Summary: У статті визначено напрями інноваційних змін у сфері туризму. Представлено підходи до визначення інновацій на основі досліджень думки вітчизняних та зарубіжних вчених. Виявлено, що сфера туризму є споживачем інновацій інших галузей. Разом із цим, інновації в туризмі передбачають формування оригінального підходу, розробку нових шляхів використання існуючих ресурсів при одночасних пошуках розвитку нових ресурсів. Досліджено фактори, що визначають напрями розвитку інноваційних процесів в туристичній області.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21190.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менедежмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 2. - С. 45-57.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21190.pdf Size : 910618 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska