The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20455
Title: Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 119209)
Authors: Калетнік Г. М., Булгаков В. М.
Keywords: транспортування, очистка коренебульбоплодів
Date of publication: 2019-05-29 15:17:29
Last changes: 2019-05-29 15:17:29
Year of publication: 2019
Summary: Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів, що включає транспортування вороху коренебульбоплодів до очисних робочих органів, їх взаємодію з елементами очисних органів, очищення самих очисних робочих органів і вивантаження коренебульбоплодів, який відрізняється тим, що після основної взаємодії з очисними робочими органами тіла коренебульбоплодів перевертають і додатково очищають від налиплого ґрунту, при цьому операція додаткового очищення коренебульбоплодів суміщається з операцією очищення самих робочих органів. 2. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який включає подавальний транспортер у вигляді окремих транспортуючих елементів лоткового типу, що встановлений від кожного викопувального робочого органа, над вихідним кінцем якого, з відповідним зазором, встановлені очисні робочі органи у вигляді основної загальної привідної очисної щітки, утвореної еластичними прутками, зверху якої встановлений активний робочий орган для очистки прутків самої щітки, який відрізняється тим, що під нижнім вихідним кінцем подавального транспортера розташований активний обертач тіл коренебульбоплодів, у вигляді
привідного бітера з короткими пружними елементами, за яким розташована додаткова привідна щітка з довгими еластичними прутками, таким чином, що зовнішні твірні поверхні обертача і додаткової очисної щітки утворюють собою зверху конічний простір по всій ширині захвату подавальною транспортера, вершина якого спрямована донизу, а додаткова привідна щітка встановлена на кінці важеля, другий кінець якого зв`язаний з пружиною розтягу, при цьому зверху над поверхнями основної і додаткової очисних щіток похило
розташований стрічковий транспортер, нижній кінець якого зв`язаний з механізмом зміни і фіксації відстані до додаткової щітки, а верхній кінець зв`язаний з пружиною стиснення.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20455.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 119209 UA, МПК A01D 91/02 ; A01D 33/08 ; A01D 90/12 ; B08B 1/02 ; B08B 1/04. - № a 2018 02460 ; заявл. 12.03.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20455.pdf Size : 240416 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska