The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20585
Title: Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська спра
Authors: Марценюк О.В., Руда О.Л.
Keywords:
Date of publication: 2019-05-20 09:43:18
Last changes: 2019-05-20 09:43:18
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи розроблені для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Страхування».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Страхування».
Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Страхування». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на іспит, а також термінологічний словник.
При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20585.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20585.pdf Size : 2033207 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska