The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21728
Title: Управління ефективністю діяльності аграрних підприємств
Authors: Гоцуляк Д. С.
Keywords: ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРИБУТОК, ВИТРАТИ, УПРАВЛІННЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
Date of publication: 2019-11-17 21:30:18
Last changes: 2019-11-17 21:30:18
Year of publication: 2019
Summary: Метою дипломної роботи є розробка теоретичних та організаційно-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління ефективніс-
тю діяльності аграрних підприємств.
Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективності господарської діяльності ТОВ «Аграна Фрут Україна».
Предметом дослідження є формування механізму управління ефективності діяльності аграним підприємством.
Для виконання поставлених завдань було використано наступні методи досліджень такі як методи теорії пізнання, які допомогли розглянути та охарактеризувати суть, значення та особливості формування організаційно-економічного механізму управління підприємством, а також дослідити наукові підходи щодо ефективності його господарської діяльності; методи економічного аналізу (порівняння і групування, визначення середніх величин, методи комплексної оцінки, метод економічного прогнозу), за допомогою яких було здійснено аналіз ефективності господарської діяльності досліджуваного підприємства, а також методи складання аналітичних таблиць.
Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що подані автором пропозиції можуть бути використані при розробці напрямів підвищення ефективності господарської діяльності вітчизняних аграрних підприємств.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21728.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21728.pdf Size : 1335175 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska