The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22217
Title: Перспективи використання в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету декоративних рослин роду Hemerocallis L.
Authors: Панцирева Г. В.
Keywords: Hemerocallis L., сорт, гібрид, озеленення, інтродукція, варіанти використання
Date of publication: 2019-12-03 16:06:58
Last changes: 2019-12-03 16:06:58
Year of publication: 2019
Summary: Перспективним завданням зеленого будівництва є поповнення кількісновидового складу декоративних рослин з метою благоустрою ботанічних садів і
парків, які є запорукою сучасного міського озеленення. Вивчено сучасний стан
напрямів використання декоративно-цінних рослин роду Hemerocallis L. у зоні
Поділля для визначення їх перспективності благоустрою паркової зони
Вінницького національного аграрного університету. Розширення колекції
однорічних квіткових рослин у зеленому будівництві завдяки збереженню їх
генофонду дозволить дослідити добір інтродукованих видів, сортів та
гібридів, пристосованих до умов зони вирощування із розробкою сучасних
принципів їх використання в озелененні. За результатами досліджень існуючих
та інтродукованих рослин лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida hort.) на
Вінниччину, запропоновано використання в озелененні сорти та гібриди даних
рослин, що характеризуються високими критеріями за комплексом
морфологічних та господарсько-біологічних ознак. Вивчено найбільш
перспективні сорти закордонної селекції для створення колекції лілійників на
базі архітектурно-експозиційної ділянки кафедри лісового, садово-паркового
господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії та
лісівництва. Зведені рекомендації щодо використання перспективних
культиварів лілійників закордонної селекції у зеленому будівництві з
урахуванням їх біологічних та еколого-морфологічних особливостей.
Досліджено, що вивчення сортової різноманітності лілійника гібридного дає
змогу значно розширити знання про їх адаптаційні властивості та
використання у різних напрямках квітникарства зони Поділля, а також у
селекційній роботі. Визначено, що з науково-практичної точки зору
досліджуваний колекційний фонд є перспективним для створення клумб,
рабаток, груп на фоні газону, міксбордерів та є чудовим матеріалом для
створення садових композицій. Доведено, що розширення варіантів сучасних
декоративних композицій з їх участю надасть парковій зоні Вінницького НАУ
більш ефектного вигляду.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22217.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 15. - С. 72-82.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22217.pdf Size : 285779 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska