The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24241
Title: Використання кейс-методу в процесі вивчення дисципліни «Психологія управління»
Authors: Олійник Н. А., Клибанівська Т. М.
Keywords: освітні технології, покращення якості, синергетичний метод, знання, завдання, сучасний розвиток, кейс-метод
Date of publication: 2020-04-01 08:52:25
Last changes: 2020-04-01 08:52:25
Year of publication: 2019
Summary: На сучасному етапі розвитку освітніх технологій розв’язання проблеми покращення якості освіти пов’язується з активним пошуком синергетичних методів, що дозволили б більш ефективно використовувати знання для вирішення поставлених завдань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24241.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези III Всеукра. конгресу з організаційної та економічної психології (20-22 черв. 2019 р, Кам’янець-Подільський). - Київ, Кам’янець-Подільський, 2019. - С. 110
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24241.pdf Size : 1128757 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska