The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21811
Title: Управління ліквідністю банківської системи україни
Authors: Дроненко О.В.
Keywords: банківська система, ліквідність, платоспроможність. активи. пасиви
Date of publication: 2019-11-20 12:54:40
Last changes: 2019-11-20 12:54:40
Year of publication: 2019
Summary: Ліквідність банківської установи є основою ефективного виконання своїх
функцій як окремим банком, так і банківською системою в цілому, так як вона
зумовлює їх фінансову стійкість, надійність та конкурентоспроможність.
Надлишкова чи недостатня ліквідність негативно впливає на економічні
відносини на мікро- та макро- рівнях. Ефективне управління ліквідністю є
необхідною умовою забезпечення безперебійної роботи банку, оптимального
розподілу і використання банківських ресурсів. Все це вимагає чіткого
понятійного апарату, зокрема удосконалення тлумачення терміну «ліквідність»,
визначення та структуризація факторів впливу на неї
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21811.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21811.pdf Size : 775315 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska