The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21460
Title: Дослідження конструкції збирального модуля для механізованої технології збирання смородини
Authors: Шпитко Олександр Васильович
Keywords: : смородини, ягоди, комбайновий метод збору, крона, кущ, основа куща, втрати врожаю, активатор, комбайн, енергозасіб, стебло, математична модель, комп’ютерне моделювання, модель
Date of publication: 2019-11-07 11:25:57
Last changes: 2019-11-07 11:25:57
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота містить 72 сторінки машинописного тексту та 8 листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, п’ять розділи, висновки та список літературних джерел, в тому числі 5 таблиць і 26 рисунків, використано 52 формули. Список використаних джерел містить 35 першоджерел.
В роботі розглядається проблема інтенсифікації виробництва продукції ягідництва на прикладі вирощування товарної смородини за рахунок механізації найбільш трудомістких технологічних операцій, зокрема збору врожаю, шляхом застосування механізованої технології збору врожаю.
Теоретичні дослідження включають вивчення морфологічних особливостей культури, огляд технології вирощування смородини, огляд конструкції комбайнів для збору ягід смородини.
Далі в роботі проведено обґрунтування конструкції активатора комбайна, розглянуто причини втрат врожаю при механізованому зборі, вплив конструкції активатора на ступінь пошкодження стебел малини, визначено концепцію активатора, виконано обґрунтування конструктивних параметрів механізму барабанно-пальчастого активатора.
При проведенні досліджень лабораторні та польові дослідження було замінено комп’ютерним моделюванням, реальні зразки було замінено комп’ютерними моделями з ідентичними фізико-механічними параметрами.
Виконано техніко-економічне обґрунтування можливості використання комп’ютерного моделювання в процесі розробки нових та удосконалення існуючих конструкцій.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21460.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21460.pdf Size : 2759854 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska