The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21825
Title: Формування продуктивності зерна пшениці ярої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ
Authors: А.С. Цимбаліста
Keywords: пшениця яра, мінеральні добрива, передпосівне оброблення насіння, фотосинтетична діяльність, урожайність та якість зерна, економічна ефективність.
Date of publication: 2019-11-20 22:03:46
Last changes: 2019-11-20 22:03:46
Year of publication: 2019
Summary: Удосконалено елементи технології вирощування ярої пшениці, що
забезпечує приріст урожайності зерна на рівнях відповідно 1,5- 1,7 т/га, високої
якості за економії матеріальних і трудових ресурсів
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21825.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Капуста Марина Василівна
File : 21825.pdf Size : 812826 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska