The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20325
Title: Стажування як форма підвищення професійної майстерності викладача закладу вищої освіти
Authors: Панцирева Г. В., Монарх В. В.
Keywords: галузь, співпраця, підвищення кваліфікації, проект, компетентності
Date of publication: 2019-05-11 09:24:40
Last changes: 2019-05-11 09:24:40
Year of publication: 2019
Summary: У статті окреслено основні чинники розвитку педагогічної вищої освіти.
Розкрито основні принципи підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої
освіти. Наведено форми та напрями стажування. Описано результати
ознайомлення з досвідом організації навчально-виховної діяльності та
особливостей функціонування навчального закладу де проходило стажування.
Наведено пропозиції інноваційних технологій, форм, методів та засобів
навчання, які використовують викладачі Економічного університету в Кракові
для удосконалення навчально-виховного процесу студенів Вінницького
національного аграрного університету.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20325.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 12. - С. 234-243.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20325.pdf Size : 269728 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska