The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25148
Title: Проблеми формування та реалізації фінансової політики в Україні
Authors: Польова О. Л.
Keywords: фінансова політика, тактика, стратегія
Date of publication: 2020-06-10 10:55:20
Last changes: 2020-06-10 10:55:20
Year of publication: 2019
Summary: Фінансова політика являє собою сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою функцій. Зміст фінансової політики включає такі найважливіші ланки: формування науково-обґрунтованих концепцій розвитку фінансів, які діють на основі економічних законів, всебічного аналізу стану розвитку держави, перспектив розвитку продуктивних сил та потреб населення; визначення основних напрямків використання фінансів на перспективу та поточний період; при цьому виходять із задач досягнення поставлених цілей, передбачених економічною політикою, враховуються міжнародні чинники, можливості зростання фінансових ресурсів; здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25148.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи», 12 верес. 2019 р. - Полтава, 2019. - 2 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25148.pdf Size : 1253595 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska