The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20418
Title: CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку
Authors: Юрчук Н. П.
Keywords: CRM-системи, CRM-технології, клієнтоорієнтованість, ринок, система управління взаємовідносинами з клієнтами, клієнт, функціональні можливості
Date of publication: 2019-05-27 10:28:43
Last changes: 2019-05-27 10:28:43
Year of publication: 2019
Summary: У роботі проаналізовано принципи і особливості функціонування CRM-систем на вітчизняному ринку. Доведено, що в сучасних умовах ведення бізнесу для компаній необхідним є використання CRM-систем. Означено підходи до дефініції CRM, розкрито поняття CRM, як ідеології сучасного бізнесу з урахуванням клієнтоорієнтованого підходу. Досліджено функції CRM-систем. Встановлено, що за рівнем обробки інформації і розв’язання задач розрізняють три типи CRM-систем: операційні, аналітичні, колабораційні, визначено їх особливості. Узагальнено принципи організації і функціонування CRM-систем. Встановлено, що у найближчі роки прогнозується зростання попиту на CRM-системи, як на світовому, так і українському ринку. Здійснений порівняльний аналіз CRM-систем представлених на вітчизняному ринку. Зазначено, що особливу увагу при обранні CRM-системи необхідно звернути на гнучкість. З’ясовано, що для успішного впровадження проекту CRM необхідно здійснити постановку цілей в короткостроковій та довгостроковій перспективі, виконати конкретизацію цілей, яких компанія планує досягти та розробити стратегію, що визначає відносини з клієнтами. Встановлено, що перспективним напрямком розвитку CRM-систем з метою посилення особистісного підходу до клієнтів є їх інтеграція з соціальними мережами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20418.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 23, ч. 2. - С. 141-147.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20418.pdf Size : 419866 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska