The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20348
Title: Технологічні аспекти виробництва біогазу з органічної сировини
Authors: Панцирева Г. В.
Keywords: органічні відходи, біогаз, рослинне походження, тваринне походження
Date of publication: 2019-05-16 11:31:22
Last changes: 2019-05-16 11:31:22
Year of publication: 2019
Summary: У статті представлено вирішення проблеми загострення забруднення
навколишнього середовища органічними відходами тваринницької та
рослинницької галузей, а також розглянуто питання зростаючого дефіциту
енергетичних ресурсів, що є головними мотивами інтенсифікації європейських
розробок у галузі виробництва та ефективного використання біогазу.
Встановлено, що виробництво біогазу, який є продуктом анаеробного
зброджування гною та сільськогосподарських культур, дає не лише
відновлювану енергію, але є ефективним шляхом боротьби з забрудненням води
й повітря шкідливими відходами. У галузі виробництва біогазу АПК України має
величезний потенціал. Сировиною можуть бути інші відходи рослинного та
тваринного походження, що продукуються харчовою, фармацевтичною та
ферментною індустрією, садівничими господарствами, підприємствами
громадського харчування, ринками, а також побутові відходи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20348.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісн. Харків. нац. техніч. ун-ту с.-г. ім. П. Василенка. - 2019. - Вип. 199. - С. 276-290.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20348.pdf Size : 10427089 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska