The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21365
Title: Дослідження процесу екстрагування із застосуванням вібраційних насадок
Authors: Підзігун Андрій Вікторович
Keywords: екстрактор, екстрагування, горобина червона
Date of publication: 2019-11-04 11:56:01
Last changes: 2019-11-04 11:56:01
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2019.
Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації технологічного процесу екстрагування заморожених плодів горобини червоної. Проведено аналіз стану питання та шляхи інтенсифікації технологічного процесу екстрагування. Обґрунтовано ефективність досліджуваної масообмінної обробки. Теоретично обґрунтовано конструктивно-технологічні параметри екстрактора з вібраційною насадкою періодичної та безперервної дії. Складена програма і методика проведення експериментальних досліджень. Визначено вплив основних конструктивно-технологічних параметрів екстрактора на ефективність технологічного процесу екстрагування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21365.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21365.pdf Size : 1270465 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska