The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21830
Title: Дослідження процесу очищення насіння соняшника та обґрунтування параметрів пневмоочисника
Authors: Панченко Владислав Русланович
Keywords: Ключові слова: аеродинамічні сепаратори, коефіцієнт сепарації, повітряний потік, імовірнісна модель сепарації, взаємодія насіння соняшника, математична модель сепарації
Date of publication: 2019-11-20 22:27:56
Last changes: 2019-11-20 22:27:56
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота з агроінженерії на тему - “ Дослідження процесу очищення насіння соняшника та обґрунтування параметрів пневмоочисника ”, - виконана студентом заочної форми навчання інженерно – технологічного факультету ВНАУ Панченком Владиславом Руслановичем.
Робота нараховує 127 сторінок машинописного тексту і 10 демонстраційних плакатів формату А1.
Магістерська присвячена проблемі використання високоефективних аеродинамічних сепараторів для післязбиральної обробки насіння соняшника. Запропоновано концепцію збільшення ефективності аеродинамічної сепарації насіння - встановлення величини вертикальної швидкості насіння відповідно до власної маси окремих насінин. Це забезпечує збільшення ефективності аеродинамічної сепарації у 2.2—8.2 разів, при незначному збільшенні загальних енерговитрат. Запропоновано вдосконалений технологічний процес аеродинамічної сепарації насіння, що не потребує значного збільшення загальних енерговитрат для досягнення високоефективної сепарації.
Запропоновано два варіанти високоефективних сепараторів насіння соняшника універсальну методику оцінки ефективності процесу сепарації - коефіцієнт передавання енергії. Доведено перевагу розроблених сепараторів над існуючими за коефіцієнтом передавання енергії (Ксеп) у 1.25—4.97 рази. Розроблені алгоритмічні та структурні схеми роботи запропонованих аеродинамічних сепараторів, обґрунтована кінетична модель сепарації насіння сепараторами з вертикальним каналом та математична модель руху насінини у потоці, що враховує її взаємодію із іншими насінинами.
Розроблено математичні моделі, методику та алгоритми для IBM PC для визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів аеродинамічних сепараторів та встановлено економічний ефект від їх використання у сільськогосподарському виробництві.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21830.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Капуста Марина Василівна
File : 21830.pdf Size : 793208 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska