The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21552
Title: Управління проблемними кредитами банківської установи
Authors: Владиченко Н.В.
Keywords: Кредит, проблемний кредит, банківська система, позичковий процент
Date of publication: 2019-11-11 13:19:56
Last changes: 2019-11-11 13:19:56
Year of publication: 2019
Summary: Сьогодні умови здійснення кредитної діяльності банків постійно змінюються і вони вимушені працювати в умовах нестійкої політичної, економічної і соціальної ситуації в країні, недовіри населення до банківського сектору, знецінення національної валюти, високого рівня тіньової економіки, значного розшарування рівня доходів населення, криміналізації банківського сектору, недосконалої правової бази. Така ситуація формує для кожного з учасників кредитної діяльності різноманітні
5
загрози, які супроводжуються значними фінансовими та іміджевими втратами. Тому за таких умов виникає об’єктивна необхідність приділяти підвищену увагу забезпеченню безпеки кредитної діяльності як з боку банків, так і з боку інших її учасників.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21552.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21552.pdf Size : 858662 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska