The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23001
Title: Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції: кібернетичний аспект
Authors: Зелінська О. В.
Keywords: переробка, сільськогосподарська продукція
Date of publication: 2019-12-23 15:48:23
Last changes: 2019-12-23 15:48:23
Year of publication: 2019
Summary: Зернова галузь України визначена пріоритетною галуззю національної економіки,
виходячи з її виняткового значення в забезпеченні продовольчої безпеки держави, формуванні надходжень від експортних операцій, виконанні інших важливих соціальних функцій. У зв’язку з цим розділом ІІІ Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» закріплено основні заходи державного регулювання зернового виробництва в Україні. Задача щодо виробництва, переробки та реалізації зерна на аграрному підприємстві потребує вдосконалення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23001.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 12 верес. 2019 р. У 3 Ч. - Полтава : ЦФЕНД, 2019. - Ч. 2. - С. 46-47.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23001.pdf Size : 905330 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska