The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21034
Title: Research of rational modes of drying rape seed
Authors: Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A., Yaropud V. M.
Keywords: yасіння, сушіння, режими, проростання, пшениця, схожість
Date of publication: 2019-09-13 15:19:42
Last changes: 2019-09-13 15:19:42
Year of publication: 2019
Summary: Визначення раціональних режимів сушіння насіннєвого зерна пов`язаний з кінетикою процесу сушіння та якісних показників. Зміна режимів сушіння впливає на тривалість процесу сушіння, а також впливає на схожість. Математична обробка експериментальних даних сушіння насіння ріпаку основана на проведені експериментальних досліджень та складанні матриці експерименту
від дії трьох факторів: температури та швидкості руху теплоносія, початкової вологості матеріалу. Вибрані рівні варіювання або граничні умови зазначених факторів основані на якісних показників, початкових умов насіння перед сушіння. Проведені дослідження із підвищення температури теплоносія від 50 до 80°С підвищують інтенсивність сушіння в 2,4 рази, але зниження схожості матеріалу вказує на доцільність сушіння при 50°С. Отримані регресійні рівняння тривалості та схожості характеризують процеси, що відбуваються від дії трьох факторів із виключення з рівняння не значимих коефіцієнтів регресії за критерієм Стьюдента. А також йдеться перевірка адекватності математичної моделі, що відповідає реальному об’єкту. Зміна кислотного числа істотно збільшується при температурі теплоносія 80ºС, але знаходиться в нормі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21034.pdf
Publication type: Статті Scopus
Publication: Inmaten - agrikultural enginee ring. - 2019. - Vol. 58, No. 2. - S. 303-310. - Bucharest / Romania.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21034.pdf Size : 1169388 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska