The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22167
Title: Удосконалення напрямів соціального забезпечення міського населення (за матерілами Калинівської міської ради)
Authors: Санагян Ж.О. (Керівник дипломної роботи, к. н. з держ. упр., доц. Балдинюк В.М.)
Keywords: Соціальне забезпечення, соціальний захист, система соціальних допомог, соціальна безпека, регулювання соціального забезпечення, міське населення
Date of publication: 2019-12-02 22:25:02
Last changes: 2019-12-02 22:25:02
Year of publication: 2019
Summary: Об’єктом дослідження є система соціального забезпечення міського населення та її складові на прикладі Калинівської міської ради.
Предмет дослідження становлять умови, особливості, тенденції творення ефективної системи соціального забезпечення міського населення.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних засад основ соціального забезпечення міського населення та розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення державних механізмів його регулювання.
Магістерська робота: 108 с., 9 рисунків, 10 таблиць, 103 літературних джерела.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22167.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22167.pdf Size : 1023065 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska