The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21812
Title: Фінансові аспекти розвитку органів місцевого самоврядування в Україні
Authors: Котруца Д.М.
Keywords: органи місцевого самоврядування. місцеві бюджети, міська рада, кошторис, доходи, видатки
Date of publication: 2019-11-20 13:13:32
Last changes: 2019-11-20 13:13:32
Year of publication: 2019
Summary: Сучасний стан бюджетної системи України
характеризується посиленням ролі органів місцевого самоврядування в
забезпеченні розвитку окремих територій та їх об’єднань. Це вимагає
удосконалення системи фінансування місцевих органів для виконання ними
уповноважених функцій. Важливим аспектом забезпечення виконання
поставлених на місцевому рівні завдань є ефективне формування та
використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.
Процес децентралізації влади потребує удосконалення та реформування
системи фінансування діяльності територіальних громад
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21812.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21812.pdf Size : 828423 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska