The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21483
Title: Дослідження процесу очищення повітря у виробничих приміщеннях переробних підприємств роторним пиловловлювачем
Authors: Крикун Вікторія Вікторівна
Keywords: ротор, пиловловлювач, кспериментальні дослідженя
Date of publication: 2019-11-08 12:06:26
Last changes: 2019-11-08 12:06:26
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2019.
Магістерська робота присвячена питанням дослідження процесу очищення повітря у виробничих приміщеннях переробних підприємств. Проведено аналіз стану питання та шляхи інтенсифікації технологічного процесу. Обґрунтовано ефективність досліджуваної механічної обробки. Теоретично обґрунтовано конструктивно-технологічні параметри роторного пиловловлювача для очищення повітря. Складена програма і методика проведення експериментальних досліджень. Визначено вплив основних конструктивно-технологічних параметрів роторного пиловловлювача на ефективність очищення повітря.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21483.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21483.pdf Size : 2157571 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska