The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21976
Title: Продуктивність солодкого перцю за органічного вирощування в умовах ботанічного саду “ Поділля ” ВНАУ
Authors: Горпинюк К.А.
Keywords: солодкий перець, фаза, вік, розсада, маса, плід, листок, висота, урожайність, ефективність, прибуток
Date of publication: 2019-11-26 11:38:15
Last changes: 2019-11-26 11:38:15
Year of publication: 2019
Summary: Мета досліджень - є визначення впливу віку розсади на продуктитвність солодкого перцю сорту Афродіта за органічного вирощування умовах відкритого ґрунту.
Об’єкт досліджень - процеси росту і розвитку рослин солодкого перцю в умовах відкритого ґрунту Вінницької області.
Роботу викладено на 94 сторінках комп`ютерного набору. Вона містить вступ, огляд літератури, результати досліджень, економічну ефективність, висновки, рекомендації виробництву, 8 таблиць. Список використаної літератури містить 54 першоджерел, представлено 1 додаток.
Основні результати: в умовах відкритого ґрунту Вінницької області рекомендується господарствам вирощувати сорт Афродіта розсадним способом за технології органічного вирощування і використовувати вік розсади 60-70 діб. Використання вказаного сорту та зазначеного віку розсади сприятиме в підвищенні загальної врожайності плодів до 5,6 - 8,7 т/га, де прибуток складатиме 23400-46100 грн/м2, а рівень рентабельності виробництва - 50-95 %.
Одночасно, висаджування розсади солодкого перцю у відкритий грунт з віком розсади 40 діб тє економічно невигідно, оскільки врожайність становить тільки 5,6 т/га, собівартість продукції складає 7,9 тис грн/т, величина прибутку знижується на 700 грн/га, а показник рівня рентабельності - лише 38 %.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21976.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21976.pdf Size : 487574 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska